Henrik Saxgren: Fra Tønder til Thule

“Dramatisk, meditativt og opslugende fotokunst kan lige nu opleves i en særudstilling på Johannes Larsen Museet i Kerteminde. Med Henrik Saxgrens udstilling Fra Tønder til Thule kommer vi tæt på naturen og menneskets forhold til naturen. Vi kommer med på rejse i landskaber i Tønder og på Island, og med på jagt i Grønland”, Josephine Ehlers, Magasinet Kunst.

Oplev Henrik Saxgrens værker i den hidtil største, sammenhængende præsentation af det nordiske landskab. Udstillingen viser Saxgrens fokus gennem flere år på landskabelige motiver fra Island, Færøerne, Grønland og Danmark.

Lyriske og dramatiske naturskildringer
Saxgren formår at overføre fotoreportagens intense vidnesbyrd og øjeblikkets nærvær i feltarbejdet til de stort anlagte, ofte lyriske og dramatiske skildringer af naturen. Indimellem leger han med næsten abstrakte elementer, dyrkelse af uendelige mellemtoner og opløsning, men han forfalder aldrig til banal naturalisme.
I de markante mennesketomme naturbilleder anes fra tid til anden elementer og spor af civilisation eller menneskets præg på landskabet. Men landskaberne er altid helt underlagt øjeblikkets vejrlig og lysforhold. Fotografiernes store vidder og høje himle, gerne indfanget i dagens ydertimer, appellerer med deres åbne, sanselige udtryk til beskuerens egen naturerfaring og sætter dennes bevidsthed om egen eksistens i spil.

Tøndermarsken og Norden
I anledning af 100-året for Genforeningen i 1920 vil en serie fra Tøndermarsken udgøre en markant del af udstillingen og være Johannes Larsen Museets bidrag til markeringen af jubilæet. Derudover stilles der skarpt på Saxgrens arbejdsproces som ”naturkunstner” med udgangspunkt i en af vor tids mest fremtrædende udøvere og dennes tilgang til sit materiale og teknik.
Tematisk og værkmæssigt vil udstillingen omfatte to afdelinger, hvoraf serien fra Tøndermarsken udgør den ene halvdel, mens den anden halvdel vil omfatte værker fra Island, Grønland, herunder Thule, og andre danske/nordiske motiver.
Udstillingen kurateres i tæt samarbejde med kunstneren.

Kunstneren, der går i ét med landskaberne
Henrik Saxgren er en af Danmarks mest anerkendte fotografer, navnlig gennem sine talrige dokumentariske rejseskildringer og fokus på menneskets vilkår og fremtræden. Han har færdedes og arbejdet på samfundets kant, blandt bz’ere, indvandrere i Norden, skildret urbefolkningens møde med den barske naturs levevilkår i Arktis. I de senere år har naturen og de mere rendyrkede landskabsbilleder har fået en helt central rolle i hans produktion.Henrik Saxgren forener på koncentreret og insisterende vis sig med sit motiv, og hans arbejdsform er præget af udholdenhed, følsomhed, fornemmelse for at fange stedet og øjeblikket med en suveræn beherskelse af sine virkemidler. Med disse egenskaber som naturkunstner i det skabende arbejde er Saxgren åndsbeslægtet med Johannes Larsen, for hvem rejserne, feltarbejdet, naturoplevelsen og den konkret skabende proces hang nøje sammen.

Udstillingskatalog