fbpx
27. maj 2014

Amanda Fonden – gaven fra Carsten Reissmann

En ny fond har set dagens lys. Amandafonden – med binavnet
Carsten Reissmanns Fond er skabt af lægen Carsten Reissmann, der
stammede fra Kerteminde. Carsten Reissmann var passioneret
kunstsamler, og især de fynske malere stod hans hjerte nær.
Derudover samlede han på gamle land- og søkort, og de blev lige som
kunstværkerne doneret til museet ved lægens død i 2012.

Kortsamlingen, der er en af Danmarks største, og malerierne af
de fynske kunstnere tilfalder i sin helhed museet som gave.
Derudover tilfalder der museet et kontant millionbeløb i form af en
fond – Amanda Fonden – til støtte af kunst og kultur på
Kerteminde-egnen; specielt med sigte på Sybergfamilien. Fondens
samlinger skal anbringes og registreres som en særlig afdeling af
Johannes Larsen Museet.

Fondens bestyrelse
Bestyrelsen er på plads med lektor, lic. phil. Per Grau Møller fra
Kartografisk Dokumentationscenter på Institut for Historie på SDU i
Odense, som formand. Bestyrelsesmedlemmerne er museumsdirektør
Erland Porsmose, den tidligere og den nuværende formand for
museumsforeningen i Kerteminde, Hugo Madsen og Jørn Tvedskov samt
Annelise Hansen, der var en ven af Carsten Reissmann. Når den
endelige boopgørelse er afviklet, bliver fonden officielt
registreret. Den ventes at slutte med et kontantbeløb på omkring en
million, hvorfra renteafkastet ifølge fondens fundats skal bruges
til at forsætte indkøbene til samlingen.

“I særlig grad ønskes værker, undersøgelser og publikationer med
relation til Syberg-familien tilgodeset”, hedder det i fundatsen. I
” mindre omfang” kan der ydes støttes til øvrige kunst og
kulturformål på Kertemindegnen.

Fast Reissmann-udstilling
Det forudsættes i fondens fundats, at mindst et udstillingsrum på
Johannes Larsen Museet forbeholdes værker fra Reissmann-samlingen.
Derved sidestilles Reissmanns samling med mindestuen for Tulle og
Nan Due Nielsens Pax-samling, der i sin tid var en væsentlig del af
grundlaget for museet.

I 2014 bliver gaven fra Carsten Reissmann særligt fremhævet ved
en sommerudstilling “En samler spreder glæde” på Toldboden i
Strandgade. Udstillingen åbner den 20. juni og varer til den 31.
august.

Derudover stilles der skarpt på Carsten Reissmanns
kunstnerfavorit, Fritz Syberg – ja, faktisk hele dennes familie –
på Johannes Larsen Museet i år. Det sker ved udstillingen ”
Kunstnerdynastiet Syberg”, der har fernisering d. 6. juni og varer
til den 5. oktober.

De mange værdifulde kort fra Reissmann-samlingen er pt . ved at
blive registeret, og herefter skal nogle af kortene konserveres.
Det er ligeledes tanken, at samlingen skal gøres tilgængelig på
nettet i en scannet version

Billede: Jakob Jørgensen: Hyrdevej mod Nordstranden 1915. Et
af de værker Carsten Reissmann har foræret til museet.