fbpx
13. februar 2014

De ‘forsvundne’ kvinder

I november købte Johannes Larsen Museet Johannes Larsens maleri
‘Piger på Lundsgård Klint’ 1897, samt tre tilhørende skitser på
Bruun-Rasmussen med tilskud fra Kulturstyrelsen og Ny Carlsberg
Fondet. I en lille ophængning i Samlingen er det nu muligt at se
værket og de tilhørende skitser. 

Det symbolsk ladede motiv, der hylder kærligheden, livet og
naturen, er ret atypisk og overraskende for Johannes Larsen, som
sjældent gav sig i kast med figurstudier, men det slutter sig på
den vis ret tæt til Skagens hvidklædte damer. Forrest i billedet
ses kunstnerens forlovede Alhed Warberg, og bagved hende
kunstnerens søster Christine Larsen (siden gift Swane). Begge
kvinder var selv malere og er i dag rigt repræsenteret i museets
samling.

Når man står tæt på oliemaleriet, kan man se, at to personer er
fjernet i værket, og der knytter sig da også en mærkværdig historie
til billedet. I den oprindelige komposition var der nemlig to
“piger” mere, henholdsvis en søster til Alhed, Johanne, og Johannes
og Christine Larsens søster, Marie. Dette fremgår også af en af
blyantsstudierne.

Johannes Larsen solgte maleriet kort efter, at han havde malet
det. Han fortæller i sine erindringer, at da han nogen tid efter så
billedet til salg, var to af kvinderne forsvundet! Han fik
arrangeret en byttehandel, som skaffede ham billedet tilbage, og
han tænkte, at han kunne fjerne overmalingen. Men farven var
skrabet af! Hvem der har gjort dette og hvorfor vides ikke.

Maleriet var i mange år derefter i familiens eje. Nu har museet
købt det til samlingen, som i forvejen rummer en skitse til
billedet. Faaborg Museum ejer også en version af næsten det samme
motiv: Sommerdag ved Brinken – her med alle de fire piger gengivet
ved en udsigt nær Alheds barndomshjem på Erikshaab. Dette billede
er blevet hjemlånt til Johannes Larsen Museet i anledning af
nyerhvervelsen.