25. oktober 2019

Fugle fra samlingen frem i lyset

I anledning af udstillingen Fugl 2019 har vi fundet udvalgte fugleværker fra museets samling frem.Johannes Larsen Museet har en særlig tradition for at samle på fuglekunst. På museet kan man for tiden opleve en lille særophængning, der belyser fuglekunstens mangfoldighed ved værker af ældre og mindre kendte kunstnere i museets samling. Fuglen som motiv er i samtidskunsten i dag stadig genstand for nye kunstneriske udtryk og fortolkninger. Det kan ikke mindst opleves på den aktuelle udstilling FUGL 2019, der indeholder omkring 170 fugleværker af nutidige kunstnere. Men også fortidens fuglekunstnere greb fuglemotivet an på forskellig vis. Det kan man nu opleve i en særophængning på Johannes Larsen Museet med udvalgte værker fra museets samling af fuglekunst gennem to århundreder. Mens portrætmaleren Johan Peter Bless (1825-1880), som var Johannes Larsens morbror, afbilder fuglen som et romantiseret jagtbytte, opnår fuglen i de senere værker en anden status. I Vilhelm Th. Fischer (1857-1928) og Leif Rydengs (1913-1975) kyst- og fuglemotiver ses fuglen som en integreret del af naturen. I Knud Kyhns (1880-1969) impressionistiske akvareller og oliemalerier indfanges fuglens bevægelse med en ornitologisk præcision, hvor fart, flugt, blæst og lys fastholdes i et øjebliksbillede. Jeppe Larsen (1935-1984) følger loyalt i farfaren Johannes Larsens naturfortrolige fodspor, og finder sin egen stil som fuglekunstner.