fbpx
2. maj 2019

International trækfugledag

Oplev trækfugle i naturen og på kunstmuseet på Den Internationale Trækfugledag, der den 11. maj for første gang markeres på Fyn.

Hvert år trækker millioner af fugle nordpå om foråret, og hvert år trækker de atter sydpå om efteråret. Nogle så langt som 22.000 kilometer – hver vej!
Det er en gigantisk begivenhed, som er drevet af behovet for føde. Fuglene bruger solen, stjernerne, jordens magnetfelt og ”landkort” lagret i hukommelsen til at finde vej mellem ynglepladserne og vinterkvarteret. Dermed er de også stærkt afhængige af, at deres ynglepladser og vinterkvarterer bevares trods klimaforandringer og menneskelig indgriben i landskaberne. For at sætte fokus på dette, afholdes hvert forår og efterår International Trækfugledag – eller “World Migratory Bird Day”.
For første gang på Fyn
Dette forår finder dagen sted lørdag den 11. maj, og for første gang markeres dagen også på Fyn. I et samarbejde mellem Better BirdLIFE, Naturstyrelsen og Johannes Larsen Museet inviteres interesserede med på fugletur til Vigelsø i Odense Fjord og på fuglequiz til fuglekunsten på Johannes Larsen Museet.
Fugletur til Vigelsø
Vigelsø i Odense Fjord er et af de naturområder, der indgår i projektet Better BirdLIFE. Og i øjeblikket er man ved at forbedre strandenge og småøer på og omkring øen, som spiller en vigtig rolle for mange kystfugle, herunder en række trækfugle, som netop i disse dage rejser gennem landet. Det er gratis at deltage på turen, men der er et begrænset antal pladser og tilmelding er nødvendig.
Læs mere og book plads her.
Fuglequiz på Johannes Larsen Museet
Johannes Larsen har i utallige billeder vist trækfuglene, når de passerede hans have i Kerteminde eller nogle af de mange steder i landet han drog til for at skabe sin kunst. På Johannes Larsen Museet fortsætter vi koblingen mellem kunst og fugle, og vi er i øjeblikket i gang med at forberede en stor udstilling med ny dansk fuglekunst, der åbner til september. På Den Internationale Trækfugledag den 11. maj kan børn og andre nysgerrige se, om de kan gennemføre en fuglequiz, der bringer dem rundt til nogle af de mange kunstværker med fugle på museet.
Læs mere om fuglequiz her.
Better BirdLIFE
Better BirdLIFE er et naturgenopretningsprojekt, der har til formål at forbedre vilkårene for 10 arter af ynglefugle og 4 arter af trækfugle i den vestlige Østersø. Ved at arbejde målrettet mod forbedring af arternes levesteder, vil der samtidig ske forbedring af en række naturtyper.
Projektet gennemfører en lang række indsatser, der skal forbedre levestederne for kystfugle. Der er både indsatser på land og i havet, for eksempel nye yngleøer, pleje af strandenge og etablering af stenrev. Sideløbende formidles projektet gennem en lang række indsatser, blandt andet i samarbejde med Johannes Larsen Museet. En væsentlig del af formidlingsindsatsen fokuseres på at få skolebørn ud i naturen.
Fugleturen til Vigelsø er det første arrangement i projektets formidlingsindsats, og det planlægges at gentage en offentlig fugletur til projektets forskellige områder på hver af de kommende internationale trækfugledage, hvert forår og efterår.
Læs mere om Better BirdLIFE her.