fbpx
5. september 2019

Mindeord

Billedkunstneren John Olsen, Sundsgården ved Kværndrup, tidligere Hindsholm, er død, 81 år gammel, og et helt usædvanligt kunstnerisk livsværk er bragt til ende.

John Olsen viede sit liv til kunsten “at se” til en intens fortolkning af naturen, til livet og døden som hinandens forudsætninger og den stadige genfødsel af verden som evangelium.
Til naturens altomfattende æstetik, hvori vi mennesker blot er en integreret og ja underordnet del.
Man kan jo ikke holde op, når man stadig er optaget, som John ofte udtrykte sig; og blev de sidste år tynget af tiltagende fysiske skavanker, så fortsatte han dog ufortrødent sin kunstneriske livsbane.
John Olsen er en ener i dansk kunst og tårner sig op som sin generations utvivlsomt største naturkunstner.
Billedhugger, grafiker, tegner, maler, collage-kunstner, fotograf -John Olsen har benyttet sig suverænt af alle medier, og ofte benyttet naturen selv som aktiv medspiller i sine værker.
Det gjaldt her i livet om at tage vare på tilfældet, som kunstneren ofte udtrykte det -og set i det rette perspektiv er livet jo som helhed et tilfælde.
John var født og opvokset i Roskilde, men kom allerede som ung til Fyn, nærmere bestemt til Kertemindeegnen, hvor han søgte hen blandt andet for at møde sit store og livslange idol fuglekunstneren Johannes Larsen.
Det skulle blive til mere end 50 år i det fynske, først på Hindsholm og siden på Midtfyn.
Tilblivelsen af Johannes Larsen Museet fulgte John Olsen i sagens natur på nærmeste hold og erklærede straks, at det skulle blive et museum ” for Kunst og Natur”.
Og i årenes løb har John Olsen da også fået en stor og alsidig repræsentation på museet, hvor vi har set ham, som den kunstner der bedre end nogen anden kunne løfte arven fra Johannes Larsen og fortolke den ind i nutidens kunstverden.
Men John Olsen er i øvrigt i dag rigt repræsenteret på flere af landets museer, ikke mindst på Holstebro Kunstmuseum og Statens Museum for Kunst.
I anledning af 80-årsdagen i fjor blev der blandt andet arrangeret udstillinger på Ribe Kunstmuseum og Faaborg Museum, mens der blev indviet et permanent udstillingsrum på Johannes Larsen Museet.
For blot to uger siden besøgte John Olsen atter museet, nikkede tilfreds til ophængningen og talte om, hvilke flere værker, der burde indgå i museets samlinger.
Selvfølgelig var han glad og stolt over anerkendelsen, men først og sidst optaget af at skabe. Kreativ var han lige til det sidste og stadig lige skarp i iagttagelsesevnen.
Lige nærværende og intens var han i omgangen med sine medmennesker, hvad enten børn eller voksne, kunstkendere eller ej.
Der var altid basis for en dialog, og særligt børnenes nysgerrighed og uspolerede kreativitet satte han meget højt. Et generøst og givende menneske var han, men først og fremmest en kompromisløs kunstner, der havde indrettet hele sit store hjem på Sundsgården ved Kværndrup som et kæmpe atelier fordelt på et utal af rum.
“Jeg er kunstner ikke familiemenneske”, kunne han sige -men til gengæld en kunstner, der har efterladt sig en helt usædvanlig kunstnerisk kulturarv til os alle, og uforglemmelige oplevelser for de mange, der mødte ham – midt i optagetheden.
Vi vil savne ham og værne om mindet over en af landets mest betydningsfulde kunstnere.
Erland Porsmose