fbpx
16. april 2020

Nye ænder til museet

Kerteminde Museumsforening donerer flot værk af Johannes Larsen til museet.

Midt i disse alvorlige og mærkelige tider er der lyspunkter, der i høj grad er værd at fremhæve. Det gælder også på Johannes Larsen Museet, der netop har modtaget en flot gave. Kerteminde Museumsforening har doneret museet et dejligt værk af Johannes Larsen. Museet fik hammerslag på værket på Bruun-Rasmussen Kunstauktioner efter forudgående tilsagn om købet fra Museumsforeningen. Det drejer sig om maleriet ”En gråand med sine ællinger ved en søbred”, malet i 1916 (signeret JL 16), olie på lærred, 63 x 79 cm. Museet retter en varm tak til bestyrelsen og alle medlemmer af Kerteminde Museumsforening.
Formand for Kerteminde Museumsforening, John Vilhelmsen, siger: ”Det er en stor glæde og trøst midt i coronakrisen, at Museumsforeningen kan støtte og bidrage til videreudvikling af samlingen på Johannes Larsen Museet. Her med et væsentligt Larsen-motiv fra den smukke have på Møllebakken, hvor foråret netop nu er i fuld udfoldelse.”
Det nye maleri stammer fra en de kunsthistorisk væsentligste (1914-1920) perioder i Johannes Larsens karriere, hvor hans udtryk og motivkreds undergik en forandring og mange nye motiver blev afprøvet. Møllebakken var en kilde til kunstnerisk inspiration, der især slog igennem i de mange motiver fra haven, det lille paradis uden for døren og forbindelsesled mellem hjem og natur. I disse år bemærkes samtidig betydningen af den internationale kunst, som Larsen var bekendt med og indirekte integrerede i sit egen, rolige og naturnære projekt.
Billedet af andemoren med ællingerne fra 1916 indkapsler alt dette: Motivet viser det lille bassin, hvor Kai Nielsens pige oven for endnu står den dag i dag. Den lille fuglescene udført med en farvemæssig dristighed i skildringen af vand, vegetation og sten, der får sit eget liv på lærredet. Samtidig er netop typisk for Larsen, at fuglemaleren og naturopleveren i ham holder fast i fremstillingen af den sete og  håndgribelige virkelighed: Gråandehunnen løfter overvågent hovedet over sin lille flok ællinger, der livligt snadrer i det næringsrige vand. Ornitologiens blik for dyrenes adfærd er til stede og afspejler trods alle eksperimenter kunstnerens forankring i studiet af naturen.
Maleriet er en berigelse til Larsen-samlingen, fordi det udbygger vores forståelse af en kunstner, der i denne fase, mere end før eller sidenhen, tog livtag med den moderne kunst men som samtidig var tro mod sit udtryk og projekt. Han har på vidunderlig vis delt sin nye forelskelse i haven, fuglene og livet på Møllebakken med sin eftertid – og det gør ethvert besøg på Johannes Larsen Museet rigere, at man kan vandre lige ind i de motiver, der inspirerede Larsen for 100 år siden.
Maleriet vil blive overrakt af Museumsforeningen ved førstgivne lejlighed og skal derefter forbi vores konservator. Johannes Larsen Museet ser frem til at udstille det, når museet atter er åbent for publikum.