fbpx
19. marts 2019

Nyerhvervelse til Sybergsamlingen

Fritz SybergMarine med sejlskibe under optræk til uvejr. 1906.Olie på lærred. 39,5 x 61,5 cm.

Johannes Larsen Museet har erhvervet Fritz Sybergs maleri Marine med sejlskibe under optræk til uvejr fra 1906. Motivet med de ankerliggende skibe i Korshavn går igen på flere billeder og viser en anden og mere dramatisk side af Sybergs sommerophold på Fyns Hoved. Maleriet kan ses i Samlingen fra i dag.
Ankerliggerne i Korshavn – et tilbagevendende motiv
Johannes Larsen Museet købte i februar 2019 Fritz Sybergs maleri Marine med sejlskibe under optræk til uvejr fra 1906 på Bruun-Rasmussen i København. Motivet er velkendt og føjer sig smukt til en lille serie af ”ankerliggere” ved Korshavn.
Nordkysten af Fyn ligger udsat for Kattegats barske vejrlig, og Korshavn ved Fyns Hoved udgør mellem Kerteminde og Bogense den eneste naturhavnsmulighed uanset vindens retning. Korshavn (”Portus Crucis”) omtales således allerede i 1400-tallet som en vigtig lokalitet for skibsfarten.
På Sybergs maleri ser man to sejlskibe og stævnen af et tredje opankret i Korshavn, og det ellers rolige vand piskes op af blæsten under en mørk truende himmel. Man forventer nærmest en tordenguds tilsynekomst alt imens uvejrets skyer og gardiner af regn slukker de sidste solstråler over de grønbrune kyster i det fjerne.
Museets nyerhvervede værk er den største version af et flere gange gentaget motiv, der tydeligst rummer ligheder med Sybergs Ankerliggere. Korshavn ligeledes fra 1906. Skibene med tilhørende rigning og joller genkendes, hvilket tyder på at værkerne er blevet til kort efter hinanden. Også den lille skitse Ankerliggere i Korshavn fra året efter,1907, viser sammen med de øvrige billeder Sybergs mesterskab når det gælder om at redegøre for vind og vejr med få effektive virkemidler.
To sider af Fyns Hoved og Syberg
Ud over venskabet med Larsen-familien i Kerteminde og den omliggende egns motiver var Fyns Hoved vel den største motivation for Fritz Syberg, da han i 1902 bosatte sig på Pilegården sammen med sin familie. I årene frem til 1910 udgjorde Fyns Hoved – denne både barske og smukke forpost nordpå i Kattegat – et centralt omdrejningspunkt ikke blot i Sybergs kunstneriske produktion, men Fyns Hoved dannede tillige rammen om Syberg-familiens sommerophold i pagt med naturen og det enkle liv i det fri.
Det passede godt med en af tidens vigtigste strømninger, ”Vitalismen”, den kunstneriske dyrkelse af den sunde sjæl i det sunde legeme, fastholdt i de talrige skildringer af især de solbrune børn på de frie kyster med tilhørende leg ved vandkanten. En enkel og ukompliceret stenaldertilværelse som modvægt til civilisationens snerrende bånd. Her gik de kunstneriske og menneskelige mål op i en højere enhed, og Fyns Hoved drog magnetisk flere af de fynske kunstnere til sig.
Men sideløbende med disse uendelige sommerdages indtog i dansk kunst oplever man gennem Sybergs år på Hovedet vejret veksle fra lys til mørke, vinden kule op og uvejr bryde løs. Syberg kæmpede med oliemaleriet i de mørke somre 1906 og 1907. Kunstnerens eget mentale gråvejr forstærkede uden tvivl den dramatiske skildring af sommervejrets ugunst for søfolk såvel som for malere. Skibe har gennem historien haft vigtige symbolske betydninger, bl.a. som et billede på livets gang som en rejse. Der er anes megen psykologi bag Sybergs ”ankerliggere” i Korshavn, og det gentagne motiv udgør derfor et vigtigt vidnesbyrd om kunstnerens oplevelser på Fyns Hoved.

Fritz Syberg: Ankerliggere. Korshavn 1906. Olie på lærred. 37,5 x 55 cm. SMK, deponeret på Johannes Larsen Museet
 
 
Fritz Syberg: Ankerliggere i Korshavn. 1907. Olie på lærred.16 x 22 cm, Carsten Reissmanns Samling