fbpx
9. oktober 2020

Nyt kulturprojekt på Johannes Larsen Museet

Kultur på Ny

Med støtte fra Spar Nord Fonden, Tryg Fonden og senest Brødrene Hartmanns Fond igangsættes det nye kulturprojekt ”Kultur på Ny- Natur, Frirum og Fællesskab” på Johannes Larsen Museet til november 2020.

”Kultur på Ny” er et kulturtilbud for kvinder og børn (i alderen 7-12 år) med flygtninge- eller indvandrerbaggrund i Odense og Kerteminde Kommune. Projektet har til formål at styrke denne meget underrepræsenterede gruppes brug af museer og samtidig bidrage til en videreudvikling af deres kulturelle medborgerskab, ved at give dem mulighed for både at møde og oparbejde en stærkere fælles tilknytning til den danske natur og den danske kultur-og kunsthistorie.

”Danske museer og kulturinstitutioner har generelt nogle helt særlige og til dels også uudnyttede formidlingsressourcer, der kan introducere denne målgruppe til både dansk natur, historie og kultur, og derved både fremme og udvikle deres kulturelle medborgerskab og inklusion i det danske samfund. Johannes Larsen Museet ønsker at udnytte disse ressourcer og derved at skabe et nyt kulturprojekt, der både kan styrke museets egen relevans og tilgængelighed for målgruppen og forhåbentlig også være til inspiration for andre museer og kulturinstitutioner fremadrettet” – Jeppe Priess Gersbøll, leder af Johannes Larsen Museet.

Udover dets læringsmæssige og inkluderende perspektiv er det desuden museets ønske, at projektet kan danne ramme om et frirum, der taler til fordybelse, rummelighed og nærvær. Et fristed, hvor trivsel og positive fællesskaber kan blomstre gennem aktive, netværksskabende og sociale aktiviteter.

Kultur på Ny

 

Et bredt samarbejde

”Kultur på Ny” udspringer fra de succesrige projekter ”Kultur på Hjernen” (2018-2019) og ”Kultur på Recept” (2016-2020), som henvender sig til henholdsvis yngre borgere med demens samt borgere, der grundet mild til moderat stress, angst eller depression er langtidssygemeldte. Gennem længerevarende forløb gives der unikke kultur- og naturoplevelser, som både taler til dannelsen af nye fællesskaber og som samtidig styrker den enkelte borgers trivsel. På samme måde vil ”Kultur på Ny” indeholde en række kurser for kvinder, hvor der tages udgangspunkt i Johannes Larsens kreative og naturelskende univers samt den kultur- og kunsthistorie, han og miljøet omkring Fynbomalerne repræsenterer. For børnenes vedkommende er der tale om en række forskellige kreative og naturorienterede workshopdage i skolernes ferieuger.

I modsætning til ”Kultur på Hjernen” og ”Kultur på Recept”, som er et samarbejde mellem Østfyns Museer og Nyborg Kommune, er ”Kultur på Ny” henvendt mod borgere fra Kerteminde og Odense Kommune. Til projektet er der således tilknyttet en række nye og spændende samarbejdspartnere heriblandt Kerteminde Kommune, LINK Kerteminde, Røde Kors Odense, DRC Dansk Flygtningehjælp Frivilligafdelingen Odense og Vollsmose Bibliotek.

Stærkt ønske om videreudvikling

Projektet vil i første omgang køre frem mod sommeren 2021, men Johannes Larsen Museet er allerede nu i gang med at skaffe midler til en forlængelse og mulig udvidelse af projektet.

Projektets første informationsmøde afholdes den 27. oktober kl. 13 i Byrådssalen på Kerteminde Rådhus.