fbpx

Færøske billeder – Samuel Joensen-Mikines

Køb dit katalog her.

Samuel Joensen-Mikines: Udsigt fra Mykines mod Vestmannafjeldene. U. å. Olie på lærred. Mål: 41 x 56 cm. Privateje. Foto: Ole Friis.

Med særudstillingen ”Færøske billeder. Samuel Joensen-Mikines” ønsker Johannes Larsen Museet at formidle færøsk malerkunsts fader Mikines’ væsentlige navn i nyere nordisk kunsthistorie med naturen i centrum. En udstilling med dette tema lægger sig i naturlig forlængelse af Johannes Larsen Museets profil, kunstneriske arv og museets udstillingshistorie.

Færøsk malerkunsts fader

Samuel Joensen-Mikines (1906-1979) kaldes ikke for ingenting “færøsk malerkunsts fader”. For det var om nogen ham, der i sin livsgerning som maler kom til at sætte de små øer i det store Atlanterhav på det kunstneriske verdenskort. Samuel, eller Sámal på færøsk, tog navn efter sin fødeø, Mykines (som det staves i dag), og han bevarede sin tilknytning til Færøerne, skønt Danmark også blev en stor del af hans liv og virke. Hans professionelle uddannelse som den første færing på kunstakademiet i København var en milepæl, og allerede i 1930’erne slog han sit navn fast. Mikines var rundet af et traditionelt øsamfund på kanten af verden. Motiverne havde været der hele tiden, men ingen før havde givet dem kunstnerisk flyvehøjde og rækkevidde.

Mikines blev tidligt moden som kunstner, og han hører til de ”unge mestre” i billedkunsten, hvis første skaberperiode står som den revolutionerende. Midt i en national bevidstgørelse blev Færøernes egenart og malerens personlige udtryk stedse næret af mødet med omverden, dens pulsslag og fortællinger. Om det var ældre læremestre, inspirationskilder fra kunsthistorien eller samtidens brydninger, så indoptog Mikines disse forskellige indflydelser med sine egne, sikre mål for øje. Han skildrede Færøerne, hvor han fandt sine vigtigste motiver, stemninger og steder, men også danske motiver i Vestjylland og på Bornholm blev det til. Det er de mange ”færøske billeder”, som danner rygraden i udstillingen på Johannes Larsen Museet. Det er bygderne i de grønne landskaber mellem fjeld og hav. Det er menneskeskildringerne, de eksistentielle dramaer og barske levevilkår, og det er det gamle færøske hverdagsliv i en moderne spænding mellem almagt og afmagt.

Har man fået øjnene op for Mikines, så forbliver billederne uafrysteligt hos én. Mikines er uomgængelig i det 20. århundredes nordiske kunst, og han taler til os i dag med styrke og relevans. Tiden er moden til en ny præsentation af hans værk.

Samuel Joensen-Mikines: Landskab. Sommerdag. Færøerne. 1938. Olie på lærred, 78,4×97 cm. ARoS Aarhus Kunstmuseum
Samuel Joensen-Mikines: Slættaratindur. 1937. Olie på lærred. Mål: 78,4×97 cm. ARoS Aarhus Kunstmuseum


Mikines på Johannes Larsen Museet

Med udstillingen ”Færøske billeder. Samuel Joensen-Mikines” ønsker Johannes Larsen Museet at formidle et betydningsfuldt navn i nordisk kunsthistorie med naturen og menneskets eksistens i centrum. Mikines’ billeder hører nøje sammen med Færøernes storslåede landskaber, kultur og særlige levevilkår. En udstilling med Mikines lægger sig i naturlig forlængelse af Johannes Larsen Museets særlige profil, kunstneriske arv og museets udstillingshistorie med vægt på både naturen og det nordiske.

Ligesom med de danske kunstnerkolonier tog Mikines som maler udgangspunkt i naturen og det, som han så og oplevede. Johannes Larsen var som kunstner og naturoplever orienteret mod nord, navnlig ved sine rejser til Island og Grønland, og gennem årene har museet i tråd med denne orientering formidlet det særlige nordiske og norrøne i kunsten gennem adskillige, forskelligartede særudstillinger, både historiske og nutidige. Vi ser kunsten som en vigtig måde at give perspektiv på de nordatlantiske identiteter og kulturer i en tid, hvor Rigsfællesskabet og relationen til både Grønland og Færøerne er under forandring. På den baggrund er det både med glæde og stolthed, at museet nu kan præsentere en monografisk udstilling om Samuel Joensen-Mikines og hans færøske billedverden.

Udstillingen ”Færøske billeder – Samuel Joensen-Mikines” på Johannes Larsen Museet præsenterer en lang række udlån, over 90 værker, fra museer, institutioner og privateje i Danmark og på Færøerne. Udstillingen er endvidere blevet til i et tæt samarbejde familien Mikines.

Samuel Joensen-Mikines: Solnedgang, u.å. Privateje
Samuel Joensen-Mikines: Solnedgang, u.å. Privateje. Olie på lærred. Mål: 100 x 125 cm. Foto: Ole Friis


Katalogudgivelse

Udstillingen ledsages af et rigt illustreret katalog, der vis belyser Mikines, hans liv, kunst og betydning. Det gælder maleren og kunstkritikeren Bárður Jákupsson, kunsthistoriker og tidligere direktør for Færøernes Kunstmuseum, Nils Ohrt, samt kunsthistoriker, senior projektleder og barnebarn af S. J-Mikines, Julie Thaning Mikines. Teksterne bringer os fra den biografiske iscenesættelse over værkanalyser og temaer hos Mikines til den private vinkel skildret af en efterkommer af kunstneren.

Oplevelser

Udstillingen med Mikines vises i museets højsæson, om sommeren, hvor mange gæster lægger vejen forbi Møllebakken. Ud over omvisninger og introduktioner til udstillingen i udstillingsperioden, vil der i skolernes sommerferie være aktiviteter for familier i museets have. Herudover forventer museet at afholde arrangementer i relation til Mikines, Færøerne og nordisk kunst. Alle arrangementer og formidlingstiltag vil følge de gældende retningslinjer.

Tak

Udstillingen ”Færøske billeder – Samuel Joensen-Mikines” og den ledsagende katalogudgivelse er realiseret takket være generøs støtte fra Knud Højgaards Fond, A.P. Møller Fonden, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond, Augustinus Fonden, Kronprins Frederiks og Kronprinsesse Marys Fond og Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond